Roda de Capoeira – nematerijalna kulturna baština čovječanstva

Roda [Hoda] (port. kolo/kotač)

 

Igra capoeire (Jogo de capoeira) odvija se unutar kruga Roda de Capoeira kojeg formiraju capoeiristi. Poznato je da se capoeira uvijek radi uz glazbu, pa tako u rodi postoji orkestar (Bateria). Grupa od 3-7 ljudi koji pjevaju i sviraju instrumente u određenom tempu i ritmovima. Oni “vode rodu” i njihov cilj je da postignu i održe energiju (*Axé). Energija koja potiče capoeiriste unutar kruga da, do tad naučene vještine izmjene na najbolji mogući način. Dok jedan dio capoeirista svira, ostali pomažu u stvaranju energije tako da plješću i pjevaju refrene pjesama. Pjesme su na brazilskom portugalskom jeziku, a tekstovi uglavnom govore o ljudima i događajima iz povijesti capoeire, te općenito o Brazilskoj kulturi. Od 2014. godine uvrštena je na UNESCO- vu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva

Axé – Riječ koja potječe iz Yoruba jezika (Afrika), a u capoeiri se upotrebljava kao sinonim za pozitivnu i životnu energiju, ekvivalent je Chi-u iz istočnjačkih vještina.

U rodu se ulazi po dvoje ili po principu “jogo de compra” kada jedan capoeirist “kupuje” igrača koji je već u krugu, te nastavlja igru s njim. Roda de Capoeira se obilazi s vanjske strane, te se ulazi pokraj prvog instrumenta. U znak poštovanja, capoeiristi se rukuju na pocetku i na kraju igre.

Igra capoeire može biti brža ili sporija, ovisno o ritmu koji daje glavni instrument Berimbau, a odvija se po principu “pitanje-odgovor” (pergunta – resposta). To znači da jedan napada, dok se drugi brani ili kontrira napad. Kontatka u pravilu nema, ali nije isključen. Ideja je da se udarci izbjegavaju esquivama, te na taj način simulira borba (igra).

Roda de Capoeira, Troca de Cordas,
Roda de Capoeira, Troca de Cordas, akrobacije capoeirista u Rodi

Igru u rodi možemo promatrati kao ritual, tj. oblik komunikacije u kojem capoeiristi raznim udarcima, kretnjama, akrobacijama i fintama, nastoje nadmudriti svog suparnika.
Malandragem [lukavstvo] – Malandro – termin koji se koristi za capoeiriste koji imaju odlične reflekse i sposobni su u trenutku predvidjeti namjere svojih suigrača u rodi.

U capoeiri nema natjecanja, nema pobjednika; postoji samo poštovanje, igra, pokret, glazba, zabava….