Batizado, Grupa Beira do Rio sjedi u krugu, Capoeira Rijeka

Batizado & troca de cordas

Batizado (hrv. krštenje) je ulazak u svijet capoeire. Nakon procjene Mestre-a grupe ili višeg ranga koji predvodi grupu, učenik je svojim treniranjem i zalaganjem zaslužio svoju prvu špagicu (cordão). Od tog trenutka učenik se naziva capoeiristom. Sam čin polaganja vrši se na način da Mestre ili više-rangirani capoeirista, novog učenika u Rodi „krsti“ podom. Na taj ga način poučivši da se uvijek, nakon što padne, čovjek mora dići i nastaviti dalje, kako u capoeiri, tako i u životu općenito. Nakon igre u Rodi, Mestre novom učeniku dodjeljuje špagicu (cordão) i nadimak (apelido) koji će ga pratiti tijekom svog prakticiranja capoeire u budućnosti.

Troca de cordas (zamjena špagice višeg ranga) vrši se na sličan način kao i batizado, osim što se ne dobiva nadimak.